Over ons

“Professioneel met een persoonlijke werkstijl. Zo kan ik onze werkstijl goed kenmerken. En: passie voor de natuur en mensen.” (Meine van Beets, maart 2003 tijdens een vraaggesprek over groenverzorging.)

 

In 2009 begon Meine van Beets het Friese Groenbedrijf: Van Beets Hoveniers & Boomverzorging. De afgelopen jaren hebben we in het oog springende groene projecten uitgevoerd bij bedrijven en overheden. Maar waar Van Beets Hoveniers & Boomverzorging ook bijzonder trots op is, zijn de kleinere projecten: mensen die hun tuin toevertrouwen aan de groenzorg van het bedrijf. Sinds 7 jaar werkt Van Beets succesvol samen met zorgprofessionals aan het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De samengang tussen zorg en zorg-voor-groen kenmerkt de persoonlijke visie op het werk van Van Beets Hoveniers & Boomverzorging.

Passie voor groen

De natuur is belangrijk voor mensen. We zouden meer buiten moeten zijn!

 

Van Beets Boom en Groen is de Friese Boomrooierij en Groenvoorziener waar we vakmanschap combineren met zorg. Ons team bestaat uit boomverzorgers, hoveniers en begeleiders. Ons logo, het hart van eikenhout,  is symbool voor de gezamenlijke passie van ons team voor het vak, de natuur en de zorg. 

Wij zijn een betrouwbare partner als het om “groene” projecten gaat. Wij hebben ruime ervaring in kleine en grote projecten: zowel het verzorgen van een rozenstruik als het rooien van een bosperceel behoort tot ons portfolio

Missie en visie

Onze missie beschrijft waar wij voor staan als Stichting en geeft richting bij keuzes op strategisch en operationeel niveau aan onze bedrijfsvoering.  

 

Waar staan we voor als Stichting Van Beets 

“Collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt met geen of beperkt arbeidsvermogen de mogelijkheden te bieden om een zinvolle dagbesteding te hebben en waar mogelijk te groeien en zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak en/of vaardigheden die het leven vergemakkelijken of waar de collega graag zich verder in wil ontwikkelen door middel van begeleiding en training”.

 

Waar gaan we voor als Stichting Van Beets 

De visie geeft aan hoe wij kijken als stichting naar de wijze waarop we dat gezamenlijk willen realiseren.

 Wij werken vanuit een positief mensbeeld en persoonlijke benadering; iedereen heeft talenten, wensen en dromen. Soms mag een deelnemer zijn of haar talent, persoonlijke ambitie en interesse nog ontdekken. Wij ondersteunen onze collega’s hierin en openen deuren die anders wellicht gesloten blijven. De ambitie en droom van de cliënt staan centraal en gezamenlijk kijken we hoe we dat kunnen realiseren met in acht name van veiligheid. Wij spreken niet “cliënten” maar van “collega’s” en bieden geen “dagbesteding” maar aangepast werk zodat iedereen naar vermogen kan werken in een omgeving die zicht aan hem/haar aanpast.  

 

 Hoe willen we doelen gezamenlijk bereiken?

Aan de hand van je wensen, ervaringen en doelen stellen we een ontwikkelplan op. Jij en je wensen staan daarin centraal. Kan dan alles? Nee er zijn grenzen maar we zeggen niet snel nee en kijken altijd naar de mogelijkheden zolang het veilig en verantwoord is ook al is dat voor ons nieuw. Zo blijven we innoveren in ons aanbod en jouw ideeën zijn vaak ook weer voor anderen (en dus ook voor ons) interessant. Wil je een keer met een boot de grachten schoonmaken, op een hijskraan mee, paardrijden, weekend op vakantie of liever diamontpainten? Wij kijken nergens meer van op. Wat we niet in huis hebben kunnen we vaak via ons netwerk regelen.

 

Midden in de samenleving 

Wij hechten er veel belang aan dat we een maatschappelijke bijdrage kunnen en mogen leveren. Niet alleen aan de collega’s maar ook in onze omgeving als stichting. Zo dragen we graag bij aan andere initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezondere en mooiere wereld. Waar het kan en voor de collega’s die het leuk vinden zijn we dan ook vaak buiten ons eigen terrein te vinden. 

 

Kernwaarden

·       Ieder mens heeft talent alleen mag het soms nog worden ontdekt

·       Groei en ontwikkeling willen we voor iedereen bereikbaar maken

·       We geloven in de mens als individu en kijken niet naar het verleden maar leren ervan en kijken vooruit naar wat wel kan 

·       We leggen graag verbindingen met mensen, met andere bedrijven of stichtingen om elkaar te helpen groeien en te leren 

·       We doen wat we zeggen en integriteit en vertrouwen zijn gedeelde waarden 

·       We zijn als stichting ondernemend, creatief en flexibel en willen bijdrage aan een mooie en duurzame wereld. 

Uitsluitingscriteria

Stichting van Beets wil aan haar cliënten en belanghebbenden duidelijk maken welke zorg- en dienstverlening zij wel en niet levert. Hiermee wil de organisatie de kwaliteit van zorg- en dienstverlening borgen. Daartoe zijn de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:

 

-        cliënten die begeleiding nodig hebben waarvan geen expertise in huis is 

-        cliënten die een actieve verslaving hebben

-        cliënten die gedrag vertonen dat onvoorspelbaar is en de veiligheid van anderen in gevaar brengt

-        cliënten met agressieproblemen en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;

-        cliënten die andere cliënten en/of medewerkers discrimineren en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;

-        cliënten die suïcidaal gedrag vertonen en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;

-        cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden;

-        cliënten waarbij de situatie rondom de cliënt maakt dat de veiligheid van de cliënt en/of de zorgverleners niet gegarandeerd kan worden;

-        cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn;

-        cliënten waarbij revalidatie gewenst is en waarbij de cliënt (door gedrags- en/of psychiatrische problematiek) niet leerbaar of trainbaar is;

-        cliënten waarbij gebruik gemaakt moet worden van specifieke hulpmiddelen en deze op locatie niet toepasbaar zijn;

-        cliënten die zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig hebben en deze niet geleverd kunnen worden.

Cliënten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Stichting van Beets worden terugverwezen naar de aanmelder/doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.

Klachten 

Klachten en waardering

Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag. Door klachten te bespreken en op te lossen voorkomen we dat ongewenste situaties en gebeurtenissen blijven bestaan. We stellen het dan ook op prijs als u het ons laat weten als u niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening.

 

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Het beste is het als u uw klacht rechtstreeks bespreekt met de betrokken medewerker. Vindt u dat moeilijk, dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij zijn er om u te helpen om een oplossing te vinden voor uw klacht.

Onze vertrouwenspersonen zijn: Pepijn Hofstede en Meine van Beets 

 

Bij wie kunt u terecht met uw klacht buiten Stichting Van Beets? 

Wilt u, om welke reden dan ook, liever dat er een externe klachtencommissie uw klacht behandelt? Mail dan naar info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

 

 

 • 8,4

  Meerdere stobben laten weg frezen door de firma v. Beets, snel en kundig gedaan. En dit voor een scherpe prijs, een aanrader!Fam. van der Meer

  Lees meer
 • 8,7

  Hebben zeer netjes werk geleverd voor een goede prijs. Alles netjes opgeruimd en zelfs de stammen op maat gemaakt!Fam. Holkema

  Lees meer
 • 8,6

  Zeer tevreden over het werk wat de 2 man heeft verzet! De prijs was lager tov de offertes die ik in de buurt had opgevraagd.Abe Veenstra

  Lees meer